• Storm and Flood Protection

    Storms and floods cause damage which runs into millions..

    image
  • image
  • image

F.A.Q.

Hoe lang duurt het om een Beaver Systeem op te zetten?
De tijdsduur is afhankelijk van vele factoren. Beslissende factoren zijn welk Beaver-model het is, de diameter van de slang, de lengte van de dam, het aantal mensen beschikbaar, het terrein, het tijdstip van de dag evenals de waterbron capaciteit. Wij kunnen geen vaste tijd per keer vaststellen. Ervaring in noodsituaties heeft aangetoond dat een Beaver Systeem, afhankelijk van de omstandigheden, tot max. ca. 30 tot 40 keer sneller kan worden opgezet dan een vergelijkbare beschermende dam met behulp van zandzakken. In augustus 2005, tijdens het slechte weer en de overstromingen in Luzern, hebben 8 personen een 320 meter lange Beaver dam (Model M50) in 1,5 uur opgezet!

Is de Beaver dam lekvrij?
Nee. Geen enkel mobiel beschermingssysteem tegen slecht weer en overstromingen is 100% lekvrij.

Kan een Beaver dam omvallen?
Beaver beschermende dammen hebben een brede basis en bieden een extreem hoge mate van stabiliteit. In onze ervaring onder gedeeltelijk extreme omstandigheden en op basis van studies die zijn verricht, wordt de stabiliteit gewaarborgd door voorwaarden die wij hebben ondervonden.

Kan een Beaver dam wegglippen?
In alle noodgevallen (ca. 100 succesvolle noodsituaties vanaf januari 2009) is nog geen enkel Beaver Systeem weggegleden. En dit terwijl ze gebruikt zijn onder moeilijke omstandigheden. In bepaalde omstandigheden echter is het mogelijk dat de dam zal glijden. Bij een dwarshelling van meer dan 10% over een lengte van enkele meters kan de beschermende dam beginnen te glijden. De stabiliteit kan ook worden verminderd op lang gras, bladeren, stro en op los grind. De stabiliteit is ook niet gegarandeerd op sneeuw en ijs. In geval van twijfel worden zandzakken tegen de landzijde van de dam geplaatst om de 2-3 meter. Deze methode wordt ook aanbevolen indien een derde slang gebruikt wordt in noodgevallen.

Is het mogelijk om van richting te veranderen?
Richtingsveranderingen tot 90 ° kunnen worden uitgevoerd in elke positie in beide richtingen en dit zonder gebruik van speciale elementen of aanvullend materiaal. Dit bijna onbeperkte vermogen tot aanpassing aan het terrein  is uniek.

Kan een Beaver dam worden verhoogd?
Ja. Door het plaatsen van een derde slang (enkel element) op de bovenzijde kan de dam voor alle modellen met ongeveer 60% worden verhoogd. Het verhogen van de damhoogte is een noodmaatregel die zeer succesvol kan zijn onder bepaalde omstandigheden. Er moet echter worden opgelet dat de kanteling en schuifweerstand kan verminderen. Het ‘hoogwater’ merkteken mag niet hoger zijn dan de damhoogte van het dubbele element. De derde slang (enkel element) kan worden opgezet als een zeer nuttige maatregel indien het dubbele element wordt bedreigd met overstroming.

Waarom liggen er twee parallelle slangelementen naast elkaar?
Door de waterdruk, of bij een dwarshelling alleen, zou een slang wegrollen. Wanneer twee slangen met elkaar verbonden zijn is dit onmogelijk. Twee slangen bieden een grotere mate van zekerheid dan enkele. Het is dermate lekvrij dat twee slangen niet nodig zijn.

Hoe worden Beaver slangen opgeslagen?
Binnen en buiten schoon en droogmaken  na gebruik (alle sluitingen gekoppeld en gesloten)
In een droge ruimte met temperaturen tussen de min 30 ° en plus 70 °C opbergen. De individuele stapel mag niet hoger zijn dan ca. 120 tot 140 cm (reden: De vouwenpunten wordt belast door het eigen gewicht).

Wat gebeurt er als het water in de slangen bevriest?
Als dit gebeurt (in uitzonderlijke gevallen), kan het vertraging opleveren tijdens het demonteren, omdat het ijs niet uit de slangen kan stromen. Als het water uitzet door het bevriezen, dan zal het slangomhulsel niet scheuren. Het polyester materiaal van de mantel heeft een soortgelijk uitzettingsgedrag met water, het zet uit bij kou (dit is bijzonder bij plastic).

Wat is het verouderingsgedrag van het gecoate materiaal?
Het textiel waaruit de slang bestaat is PVC gecoat polyester. In principe is het hetzelfde materiaal als wordt gebruikt voor vrachtwagens, dekzeilen en feesttenten. De scheurvastheid en het gewicht van onze materialen is echter aanzienlijk hoger. Het Beaver Systeem is gemaakt van materiaal dat al meert dan 50 jaar in de praktijk met groot succes is gebruikt.

Bieden Beaver Beschermingssystemen 100% zekerheid?
Nee. Geen enkel mobiel beschermingssysteem tegen slecht weer en overstromingen biedt 100% zekerheid.

  • Snelle installatie

  • Eenvoudig in gebruik

  • Multi inzetbaar